ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง