ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.05.2567
2

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมงานสัมมนา “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” กิจกรรม GS1 Thailand Roadshow 2024 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งภายในงานมีบูธกิจกรรมที่ให้ความรู้แนะนำงานบริการ เทคโนโลยีและโซลูชั่น ต่างๆและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หรือจะเป็นการจับคู่ธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ด้านบาร์โค้ด และบริการจาก GS1 Thailand ณ. ห้องนครินทร์ บอลรูมโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดตรัง โดยมี นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.05.2567
3

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายเทอด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวจุฑาพร ปราบปรี วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ตามแผนการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการโรงงานหรือโกดังที่มีความเสี่ยง โรงงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบโรงงานฯ จำนวน 5 โรงงาน ได้แก่ 1. บริษัท ทีทีอาร์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากขี้เลื่อย 2. บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตไบโอดีเซล (เมททิลเอสเตอร์) 3. บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและสกัดน้ำมันปาล์ม 4. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประกอบกิจการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 5. บริษัท เอส.พี.โอ. อะโกร จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและพลังงานชีวมวล เพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การกำกับ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.05.2567
1

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวโสภาวรรณ์ ชูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “จับตาวิกฤตสินค้าต่างชาติทะลัก ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยรับมืออย่างไร” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี คุณศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

27.11.2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14.11.2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

08.09.2565

ราคากลาง รถตู้

08.09.2565

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ TOR รถตู้

25.04.2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

14.09.2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าการเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.01.2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

14.11.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03