วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวธราวรินทร์ กาญจนาณัฐวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวโสภาวรรณ์ ชูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) เพื่อยกระดับงานบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 2. โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง 3. โรงแรมเรือรัษฎา 4. โรงแรมสิริตรัง บูทีค 5. โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูทิก รีสอร์ท ตรัง 6. โรงแรมเฌอแตม 7. รำลึกคาเฟ่ และเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง