วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวภาวิณา ชัยศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานจังหวัดตรัง และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองจังหวัดตรังผู้บริโภค (สคบ.จังหวัดตรัง) ร่วมตรวจสอบสลากสินค้า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง, ห้างสิริบรรณตรัง, ร้านลีมาร์ท (หน้าสถานีรถไฟตรัง), ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง, ห้างแมคโคร สาขาตรัง และห้างสรรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาตรัง ผลการดำเนินงาน การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สินค้ามีฉลากควบคุมที่แสดงรายการสินค้าและวันหมดอายุถูกต้องครบถ้วน โดยมี นายจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการร่วมตรวจสอบ