วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ซึ่งมีการกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้ประชาชน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณเวทีกลาง อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี