วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายพงศธร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 9 นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังและคณะทำงานฯ ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง ระหว่างจังหวัดตรัง และ สถานประกอบการในจังหวัดตรัง จำนวน 24 ราย ซึ่งมีลูกจ้างประมาณ 2,000 คน เพื่อเป็นสถานประกอบการนำร่องในการขยายผล ในการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง